อย่ามองข้าม! กฎหมายทางม้าลายที่ทุกคนควรรู้

เผยแพร่โดย เมื่อ
Editors%2 Fimages%2 F1692156717902 Japan Street Daytime

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

กฎหมายทางม้าลาย มีข้อบังคับใช้สำหรับทั้งผู้ขับขี่และคนเดินเท้าที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น

เพราะในปัจจุบันจะพบเห็นข่าวอุบัติเหตุเยอะมากที่คนเดินข้ามทางม้าลายถูกรถชน เพราะรถส่วนใหญ่ไม่ชะลอหรือหยุดรถให้เมื่อเจอทางม้าลาย ทำให้บางครั้งเบรกไม่ทันหรือบางคนก็เลือกที่จะไม่ยอมจอดให้คนข้าม

ทางม้าลาย คืออะไร?

ทางม้าลาย เป็นเครื่องหมายจราจรที่ใช้เป็นสากลทั่วโลก เพื่อเป็นจุดที่กำหนดให้รถทุกคันต้องหยุดให้คนเดินข้าม และเพื่อช่วยให้คนเดินเท้ามีจุดข้ามถนนอย่างชัดเจน โดยมีลักษณะเป็นเส้นตรงสลับช่องในแนวขวางของถนน

กฎหมายทางม้าลาย สำหรับผู้ขับขี่

 • เมื่อเจอทางม้าลายจะต้องชะลอและเตรียมหยุดรถให้คนข้าม
 • ห้ามจอดทับเส้นบนทางม้าลายและต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ห้ามขับรถแซงคันอื่นในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางม้าลาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400 - 1,000 บาท
 • หากขับรถชนคนข้ามทางม้าลายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะมีโทษความผิดเพิ่ม

Editors%2 Fimages%2 F1692156786824 Young Man Cross Street

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

กฎหมายทางม้าลาย สำหรับคนเดินเท้า

 • หากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยในระยะ 100 เมตรจากทางข้าม มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และหากถูกรถชนจากเหตุนี้ ถือว่าคนข้ามเป็นผู้กระทำผิด

นอกจากนี้ ยังมีระบุเป็นมาตรกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้

 • มาตรา 22 - ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า
  • (4) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง “และต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน”
 • มาตรา 46 - ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้
  • (2) “ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม” ทางร่วมทางแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
 • มาตรา 57 - ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
  • (4) ในทางข้ามหรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
 • มาตรา 70 - ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ
 • มาตรา 104 - ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
 • มาตรา 105 - คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังนี้
 1. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้าให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง
 2. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
 3. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือคนข้ามถนน ก็ต้องระมัดระวังกันทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: 50 ถนนกรุงเทพฯ ที่รถติดที่สุด 2566


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น