รู้ไว้ไม่โดนค่าปรับ! ค่าปรับกฎหมายจราจรใหม่ บังคับใช้ 5 ก.ย. 2566

เผยแพร่โดย เมื่อ

Editors%2 Fimages%2 F1699516149640 People Driving Cars City Street+%281%29

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

กฎหมายจราจรใหม่ ปี 2566 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็สามารถโดนเรียกเก็บค่าปรับได้หมด ซึ่งในบางกรณีมีการเพิ่มอัตราโทษสูงขึ้นกว่าปีก่อน ๆ มาอัปเดตกันดีกว่าว่าตอนนี้ค่าปรับใหม่เป็นยังไงบ้าง

กรณี
อัตราโทษ
ขับรถไม่มีใบขับขี่/หมดอายุ
 • โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เดิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ในกรณีไม่พกใบขับขี่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุด 2,000 บาท
นิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (คาร์ซีท) บังคับให้มีที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีท สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หากไม่มีจะมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท
ขับรถย้อนศร ปรับสูงสุด 2,000 บาท
จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับสูงสุด 2,000 บาท
ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุด 4,000 บาท
ฝ่าไฟแดง ปรับสูงสุด 4,000 บาท
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ปรับสูงสุด 4,000 บาท
ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับสูงสุด 2,000 บาท ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
นั่งท้ายกระบะหรือบริเวณแคป
 • สามารถนั่งโดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย
 • ผู้ขับขี่ต้องขับด้วยความเร็วตามที่กำหนด
ไม่สวมหมวกกันน็อก ปรับสูงสุด 2,000 บาท ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ชนแล้วหนี โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เมาแล้วขับ
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับขี่
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับขี่ มีความผิดในกรณีดังนี้
  • ผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (ใบขับขี่อนุญาตแบบ 2 ปี)
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้
  • ผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ หรืออยู่ระหว่างการพักใช้งานใบขับขี่
 • ทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสั่งพักใบขับขี่ 6 เดือนหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • หากมีผู้เสียชีวิต จำคุกไม่เกิน 3-10 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 – 200,000 บาท หรือเพิกถอนใบขับขี่
แข่งรถในทาง
 • กรณีรวมกลุ่มเพื่อพยายามแข่งรถในทางตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถึงแม้จะยังไม่ได้แข่งรถในทาง ก็ถือว่ามีความผิดฐานพยายามแข่งรถในทางโดยมีการนัดหมายกันมาก่อน
 • รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถแบบผิดกฎหมาย
 • มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถ
 • ความผิดฐานพยายามแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 3,333 – 6,666 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้จัด โฆษณา ประกาศ หรือเชิญชวนให้มีการแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ร้านแต่งรถที่ได้ทำการแต่งรถเพื่อใช้ในการแข่ง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 3,333 – 6,666 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่น ปรับสูงสุด 10,000 บาท โทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน
ขับรถเหยียบสุนัข มีโทษข้อหาทารุณกรรมสัตว์ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขับรถขวางทางรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล
 • มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
 • หากการกระทำนั้นเป็น “เหตุโดยตรง” ที่ทำทให้ผู้บาดเจ็บในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิต อาจเข้าข่ายกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของผู้ขับรถ)
 • กรณีขับรถตามหลังรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร ปรับ 1,000 บาท

Editors%2 Fimages%2 F1699516928161 Asian Man Holds Beer Bottle While Is Driving Car

(เครดิตรูปภาพ: Freepik)

กรณีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นอันตราย
กรณี
อัตราโทษ
นำรถที่ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ หรือละอองเคมีเกินเกณฑ์มาใช้ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายมาใช้ ปรับ 500 บาท
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ปรับ 1,000 บาท
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 400 – 1,000 บาท
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรือทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ ปรับ 400 – 1,000 บาท
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ปรับ 500 บาท
ขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้อย่างชัดเจน ในระยะ 150 เมตร ปรับ 1,000 บาท
ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดจากที่กำหนด ปรับ 500 บาท
บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน โดยไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุดให้มองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ปรับ 1,000 บาท
ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่า 3 เมตร ปรับ 1,000 บาท


โทษเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎหมายจราจรใหม่ 2566 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) หรือทางสายด่วนจราจร 1197

รับสิทธิ์ประเมินราคารถฟรีวันนี้!

อ่านเพิ่มเติม: เริ่มแล้ว! ระบบตัดคะแนนใบขับขี่ เมื่อทำผิดกฎจราจร


ต้องการ ราคาประเมินรถ? สามารถติดต่อเราเพื่อรับการประเมินราคารถฟรี ภายใน 24 ชั่วโมงได้เลย…

0 ความคิดเห็น